Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie jest obecnie największą placówką onkologiczną w Polsce składająca się z trzech oddziałów: w Warszawie, Gliwicach i Krakowie.
Warszawskie Centrum Onkologii dysponuje 670 łóżkami i zatrudnia 437 lekarzy. Rocznie w trybie ambulatoryjnym przyjmuje blisko 400 tysięcy, a hospitalizujemy ponad 50 tys. Pacjentów. Pacjentów, których skutecznie leczy sztab najlepszych w kraju onkologów, korzystających z wysoko specjalistycznych procedur i terapii.

W skład Centrum Onkologii Instytutu w Warszawie wchodzą m.in. jednostki :

Prowadzące działalność kliniczną: Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, Klinika Ginekologii Onkologicznej, Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego z Oddziałem Intensywnej Opieki Hematoonkologicznej i Oddział Pobierania i Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych, Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Klinika Nowotworów Układu Nerwowego, Klinika Diagnostyki Onkologicznej i Kardioonkologii, Klinika Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej, Zakład Radioterapii, Zakład Fizyki Medycznej, Zakład Brachyterapii z Pracownią Brachyterapii Ginekologicznej i Hipertermii, Zakład Rehabilitacji; Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Blok Operacyjny;

Prowadzące działalność naukową: Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej (z pracowania wdrażania i walidacji molekularnych technik diagnostycznych), Zakład Medycyny Regeneracyjnej (z pracownią inżynierii komórkowej; biologii komórki macierzystej oraz Bankiem Komórek Macierzystych i Tkanek), Zakład Genetyki (z pracownią badań wielkoskalowych; pracownią badań predyspozycji genetycznych oraz pracownią hodowli zwierząt laboratoryjnych, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów (z pracownią epidemiologii; prewencji pierwotnej; Poradnią Pomocy Palącym; Krajowym Rejestrem Nowotworów oraz Mazowieckim Rejestrem Nowotworów; Centrum Współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia), Zakład Immunologii, Samodzielna Pracownia Bioinformatyki i Biostatystyki a także Dział Kształcenia z sekcją kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego.


Dział Badań Klinicznych, wieloletnie doświadczenie naukowe, unikalne możliwości rekrutacji chorych do badań klinicznych, oraz nowocześnie zorganizowana apteka szpitalna – stanowią podstawę do prowadzenia badań klinicznych (akademickich i komercyjnych) na światowym poziomie.