• lek. Aleksandra Napieralska

Zastosowanie cybernetycznej mikroradiochirurgii Cyber-Knife w leczeniu chorych na raka gruczołu krokowego we wczesnym i zaawansowanym stadium choroby

Promotor – prof.dr hab. Leszek Miszczyk

Streszczenie

Recenzja

Recenzja 2

 


  • mgr Anna Semaniak

Ocena rozkładu dawki w technice obrotowej VMAT dla pacjentek napromienianych po mastektomii

Promotor – dr hab. Paweł Kukołowicz

Streszczenie

Recenzja

Recenzja 2

 


  • mgr Małgorzata Roś-Mazurczyk

Analiza lipidomu surowicy i wykorzystanie spektrometrii mas w diagnostyce chorób nowotworowych

Promotor – prof. dr hab. Piotr Widłak

Streszczenie

Recenzja

Recenzja 2